Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18)

S A Z I V A M
20. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 04.09.2019. godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 15.07.2019.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu
4. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje rujan – prosinac 2019.godine
5. Odluka o obilježavanju dana Općine Rugvica u 2019.godini
6. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine Rugvica u 2019.godini i vodnih građevina za 2019.godinu
7. Odluka o uključenju u akciju gradovi i općine – prijatelji djece

PREDSJEDNIA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća,
2. Mato Čičak, Općinski načelnik,
3. Nenad Jakšić, zamjenik Općinskog načelnika,
4. Dugoselska kronika,
5. Radio Martin,
6. Predstavnici VIOZŽ
7. Arhiva.

 

PDF-50  20_sjednica_OV_19_poziv