Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18)

S A Z I V A M 21. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 25.09.2019. godine
s početkom u 08,00 sati u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 04.09.2019.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone „Rugvica sjever“

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Dostaviti:

1.Članovima Općinskog vijeća,
2.Mato Čičak, Općinski načelnik,
3.Nenad Jakšić, zamjenik Općinskog načelnika,
4.Dugoselska kronika,
5.Radio Martin,
6.Arhiva.

 

PDF-50  21_sjednica_ OV_poziv