Na temelju članka 24. Statuta Općine Rugvica («Službeni glasnik Općine Rugvica» broj 3/18 i 2/21)
S A Z I V A M 21. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 21.12.2023 . godine s početkom u 08,00 sati
u općinskoj vijećnici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći     D N E V N I    R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane 30.11.2023. god.,
2. Pitanja i prijedlozi,
3. Izvješće Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., za vremenski period od 01.01.2022. do 31.12.2022.god.,
4. Izvješće Gradskog društva Crveni križ Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2022.do 31.12.2022.god.,
5. Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2022. do 31.12.2022.god.,
6. Izvješće Zajednice sportskih udruga Općine Rugvica, za vremenski period od 01.01.2022. do 31.12.2022.god.,
7. Odluka o lokalnim porezima Općine Rugvica,
8. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste- javnog dobra u općoj uporabi,
9. Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2024. godini,
10. Zaključak o novčanoj pomoći studentima u 2024. godini,
11. Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Općine Rugvica u 2024. godini,
12. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente,
13. Zaključak o novčanoj pomoći učenicima srednjih škola i visokoškolskih ustanova koji istovremeno pohađaju i nastavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja,
14. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje 01.siječnja 2024.godine do 31.prosinca 2024.godine,
15. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 483, k.o. Rugvica),
16. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 483, k.o. Rugvica),
17. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 484, k.o. Rugvica),
18. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju zemljišta u (poduzetničkoj) radnoj zoni Rugvica-sjever (k.č.br. 484, k.o. Rugvica),
19. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Rugvica u 2023. godini,
20. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2024. godinu,
21. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Rugvica za 2024. godinu,
22. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Rugvica za 2024. godinu,
23. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Rugvica u 2024.godini,
24. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Rugvica (2024.-2026.g.).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nenad Jakšić