S A Z I V A M 22. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 14.11.2019. godine

s početkom u 16,00 sati u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.    Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane 25.09.2019.g.
2.    Pitanja i prijedlozi
3.    Izvješće DUKOM PLIN d.o.o., za  vremenski period od 01.01.2018-31.12.2018.
4.    Izvješće Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2018.-31.12.2018.
5.    Izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period od 01.01.2018.-31.12.2018.
6.    Izvješće Vatrogasna zajednica Općine Rugvica, za vremenski period od 01.01.2018.-31.12.2018.
7.    Izvješće Zajednica sportskih udruga Općine Rugvica, za vremenski period od 01.01.2018.-31.12.2018.
8.    Izvješće o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu
9.    III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 2020.g. i 2021.g.
a)    I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
10.    Odluka o davanju suglasnosti na Aneks ugovora o sufinanciranju javnog linijskog prijevoza putnika br.27/19-P- Čazmatrans Promet d.o.o.
11.    Zaključak o dopuni Zaključka o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete u 2019. godini.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

PDF-50 22_sjednica_OV_19_saziv