S A Z I V A M
24. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 20.02.2020. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine,
2. Pitanja i prijedlozi,
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
4. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Općine Rugvica,
5. Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica,
6. Zaključak o poništenju natječaja za prodaju dijela parcele u Poduzetničkoj (radnoj) zoni Rugvica – sjever,
7. Odluka o davanju suglasnosti na ugovor sa tvrtkom Čazmatrans za razdoblje od 01.02.2020. godine do 30.06.2020. godine,
8. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 959, oranica Grede, površine 2251m2,
9. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 960, oranica Grede, površine 1893m2,
10. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 961, oranica Grede, površine 919m2,
11. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 965, oranica Grede, površine 5438m2,
12. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 966, oranica Grede, površine 7094m2,
13. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 968, oranica Grede, površine 4146m2
14. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o kupnji zemljišta k.č.br. 969, oranica Grede, površine 7532m2,

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ana Munić

PDF-50 24_sjednica_OV_20_poziv