S A Z I V A M
27. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 09.06.2020 . godine s početkom u 15,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći          D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 26. ( elektronske ) sjednice Općinskog vijeća održane 30.04.2020
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o VII. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
4. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone naselja Rugvica – UPU 20
5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu
6. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Rugvica za 2019.godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2019.godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
9. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2019.godinu
10. Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Rugvica za 2019.godinu
11. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj
12. Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
13. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić