Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)

S A Z I V A M  28. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 09.07.2020 . godine s početkom u 15,00 sati u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća održane 09.06.2020.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2020.godinu i projekcije za 2021.g. i 2022.g.
4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude na natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica
5. Zaključak o imenovanju članova Povjerenstva za pripremu obilježavanja dana Općine, dodjelu nagrada za osobiti razvoj ili
doprinos promociji Općine Rugvica, te dodjelu nagrada najuspješnijem studentu – apsolventu, maturantu i učeniku generacije
Osnovne škole Rugvica

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

 

PDF-50  28_sjednica_OV_20_poziv