S A Z I V A M 29. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 17.09.2020 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane 09.07.2020. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o., za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
4. Izvješće Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
5. Izvješće Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
6. Izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period od 01.01.2019.-31.12.2019.
7. Izvješće Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
8. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu
8.a II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih
građevina za 2020. godinu
9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu
10. Odluka o sufinanciranju mjesečnih karata za učenike srednjih škola i studente za razdoblje rujan-prosinac 2020. godine
11. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rugvica
12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Rugvica
13. Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
14. Odluka o dodjeli nagrada i priznanja povodom obilježavanja dana Općine u 2020. godini
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ana Munić

Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća,
2. Mato Čičak, Općinski načelnik,
3. Nenad Jakšić, zamjenik Općinskog načelnika,
4. DUKOM PLIN d.o.o.
5. Pučko otvoreno učilište Dugo Selo
6. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije
7. RUKOM d.o.o.
8. Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo
9. Dugoselska kronika,
10. Radio Martin,
11. Arhiva.

PDF-50 POZIV 29 sjednica Općinskog vijeća