Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18 i 2/21)

S A Z I V A M
8. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 17.06.2022 . godine s početkom u 08,00 sati u općinskoj vijećnici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 25.05.2022. god.,
2. Pitanja i prijedlozi,
3. Odluka o darovanju nekretnine javnoj zdravstvenoj ustanovi Imunološkom zavodu u Radnoj zoni Rugvica-sjever.

pdfico 8_sjednica_OV_poziv