Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dana 16. lipnja 2023. godine proglasio je prirodnu nepogodu poplave na području općine Rugvica kojom je nanijeta velika šteta u poljoprivredi u razdoblju 16-17. 5. 2023. godine. Prijave štete mogu se podnijeti Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda Općine Rugvica isključivo putem e-maila: opcina.rugvica@rugvica.hr ili osobnom dostavom u općinsku upravu Općine Rugvica, na propisanom obrascu, najkasnije do 24. lipnja 2023. godine.

pdfs  odluka pn Rugvica_16.6.2023

pdfs obrazac-za-prijavu-štete-na-imovini-poplava

wdic obrazac-za-prijavu-štete-na-imovini-poplava