OPERATIVNI PLAN – Suzbijanje komaraca na području općine Rugvica dana 14.07.2020. -15.07.2020.

 

Detaljnije u dokumentu …

PDF-50 OPERATIVNI PLAN (Adult.akcija-Općina Rugvica)