OBAVIJEST- IZBORI ZA EU PARLAMENT 2019.

 

 

detaljnije u dokumentima niže …

  OBJAVA BIRAČIMA

  RASPIS

 

2 Travanj, 2019|

Poziv 17. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica („Službeni glasnik općine Rugvica“ broj 3/18)
S A Z I V A M  17. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 28.03.2019 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 14.02.2019.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2019.godinu i projekcije za 2020.g. i 2021.g.
4. Odluka o davanju na suglasnost ugovora sa tvrtkom Čazmatrans promet d.o.o.
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i […]

22 ožujka, 2019|

Objava javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trgovačke zone Rugvica,
detalnije u dokumentu niže …

 

  objava javne rasprave

19 ožujka, 2019|

Obavijest tvrtke Eko – flor plus d.o.o. o čipiranju kanti

Poštovani korisnici s područja Općine Rugvica,

Obavještavamo Vas kako smo 01. ožujka 2019. krenuli s projektom čipiranja (označavanja) spremnika za miješani komunalni otpad.

Čipiranje (označavanje) spremnika vrši se po naseljima prema danima odvoza miješanog komunalnog otpada, i tako iz tjedna u tjedan dok svi spremnici ne budu čipirani (označeni).

Molimo korisnike da spremnike ostavljaju do kraja dana na mjestu dostupnom našim djelatnicima.

Da je spremnik čipiran (označen) vidljivo je prema novoj naljepnici na gornjoj bočnoj strani spremnika.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

S poštovanjem,

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

 

1 Ožujak, 2019|

Poziv 16. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)
S A Z I V A M  16. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 14.02.2019 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 20.12.2018.g.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o donošenju VI Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rugvica
4. Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine […]

12 veljače, 2019|

Indikativan plan objave natječaja u 2019.godini – LAG Prigorje

Danas je objavljen indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini. Sredstva pojedinih tipova operacija Programa već su u potpunosti iskorištena pa ove godine neće biti natječaja za 6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici dalje se mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe.

Indikativni plan objave je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje

11 veljače, 2019|

Javni natječaji za dodjelu financijske potpore u 2019

Detaljnije na poveznici …

2019-javni-natjecaji-za-dodjelu-financijske-potpore

 

8 Veljača, 2019|

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2019. godini

Detaljnije na poveznici …

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/239/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekat

 

 

 

 

 

31 siječnja, 2019|

Javni natječaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekata
„Zaželi – program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-
06-02-01/1-19-509 od 11. siječnja 2019. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0226 od 17.01.2019. godine, a u
skladu sa čl 33. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, Odbor GDCK-a
Dugo Selo raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Više u dokunetu  …

  Zaželi – natječaj za koordinatora

28 siječnja, 2019|

Poziv 15. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M 15. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati
20.12.2018 . godine s početkom u 16,00 sati u prostoru Općinske uprave
u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 28.11.2018
2. Pitanja i prijedlozi
3. VII Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 2019.godinu i 2020.godinu
a) VII Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
b) II Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
4. Proračun Općine […]

19 prosinca, 2018|