Zapošljavanje u Mc Donaldsu u Rugvici ( odmorište Ježevo )

 

24 siječnja, 2022|

Podjela besplatnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

5 Siječanj, 2022|

Poziv 5. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18 i 2/21) S A Z I V A M 5. sjednicu Općinskog vijeća

koja će se održati 23.12.2021 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

detaljnije u dokumentu

  POZIV-5-sjednica-Općinskog-vijeća

17 prosinca, 2021|

Obavijest – Božičnice umirovljenicima

8 Prosinac, 2021|

Javna rasprava UPU radne zone „RUGVICA SJEVER“

 

 0_Oznaka izmjena_UPU RZ RS_II ID_pp

 1_Koristenje i namjena povrsina_UPU RZ RS_II ID_pp

 2A_Promet_UPU RZ RS_II ID_pp

 2B_EK i energetskii sustavi_UPU RZ RS_II ID_pp

 2C_Vodnogospodarski sustavi_UPU RZ RS_II ID_pp

 3_Oblici koristenja i nacin gradnje_UPU RZ RS_II ID_pp

 Sazetak za javnost_UPU RZ RS_II ID_pp

 Tekstualni dio_UPU RZ RS_II ID_pp

22 studenoga, 2021|

Poziv 4. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M 4. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 17.11.2021 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 15.09.2021. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rugvica za 2020. godinu
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
5. Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine […]

11 studenoga, 2021|

OBAVIJEST

Obavještavamo sve mještane da zbog tehničkih problema danas i sutra nije dostupan broj telefona na koji se kontaktira Općina, 01/2764-215 i 01/2764-220.

Molimo da sve upite šaljete na opcina.rugvica@rugvica.hr .

10 studenoga, 2021|

OBAVIJEST KORISNICIMA SKELE

Obavještavaju se korisnici skele Oborovo da će skela od 15. studenog do 2. prosinca 2021. godine prometovati dvokratno, i to prema rasporedu:

ponedjeljak – petak  :  06.00 – 09.00h            14.00 – 18.00h

subota                          :  06.00 – 11.00h

 

8 Studeni, 2021|

OBAVIJEST O DOZNACI STABALA

dokument u prilogu

 Dopis doznaka_Općina Rugvica

29 listopada, 2021|

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2022. GODINU

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Općine Rugvica, Proračuna Općine Rugvica za 2022. godinu, i ove godine pozivamo svu zainteresiranu javnost – mještane, udruge, javne i privatne ustanove i sve druge zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna.

 

Obrazac prijedloga proračuna nalazi se u prilogu, a rok za njegovu dostavu je do 30. studenog 2021. godine. Obrasci se dostavljaju na e-mail: opcina.rugvica@rugvica.hr ili na adresu Trg dr. Franje Tuđmana 1, 10 372  Rugvica.

 Javni poziv – Proračun […]

28 listopada, 2021|