Općina Rugvica započinje s provedbom projekta „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“, sufinanciranog sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Cilj Projekta je doprinos smanjenju i zaustavljanju pada nataliteta na području općine Rugvica te povećanje kvalitete života stanovnika Općine.

Rezultati Projekta su:

  • Osiguranje prostora i adekvatnih uvjeta za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi na području općine Rugvica.
  • Povećanje zaposlenosti i kvalitete života na području općine Rugvica kroz zapošljavanje djelatnika DV, te kroz omogućavanje mladim obiteljima nesmetan odlazak na posao.

Glavne aktivnosti koje će se provesti kroz ovaj projekt su gradnja građevine javne namjene – dječji vrtić, opremanje izgrađene građevine i uređenje zelene površine.

Razdoblje provedbe projekta:  24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta:    12.198.367,61HRK
Iznos koji sufinancira EU:          7.439.500,00 HRK