Obavijest o uspostavi sustava nepropisno odbačenog otpada

Općina Rugvica uspostavlja sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu Odluke smatra se naročito:
• otpad odbačen u okoliš,
• glomazni otpad odbačen na javnoj površini,
• opasni i građevinski otpad odbačen na javnoj površini,
• svaki otpad odbačen pored spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (na zelenim otocima).

Odluku i obrazac možete preuzeti na donjim poveznicama

  odluka uspostava sustava odbačeni otpad

  Prijava nepropisno odbacenog otpada