31.12.2021.

pdfs Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine

 Prilog 1. Terminski akcijski i financijski plan provedbe mjera Općine Rugvica

 

 

 

pdfs Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.godinu

pdfs Prilog 1- tablični prikaz uz Polugodišnje izvješće Provedbeni program 2022

pdfs God. izvješće Provedbeni 2022.

pdfs Prilog 1. izvješće o provedbi Provedbenog programa 2022g SKEN

 

 

 

pdfs God. izvješće Provedbeni 2023

pdfs Prilog 1. izvješće o provedbi Provedbenog programa 2023g SKEN