31.12.2021.

pdfs Provedbeni program Općine Rugvica za razdoblje od 2022. do 2025. godine

 Prilog 1. Terminski akcijski i financijski plan provedbe mjera Općine Rugvica

 

 

10.08.2022.

pdfs Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.godinu

pdfs Prilog 1- tablični prikaz uz Polugodišnje izvješće Provedbeni program 2022