sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 1-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 3-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 4-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 5-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 6-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 7-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 8-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 9-11
sluzbeni glasnik općine Rugvica broj 10-11