About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far has created 191 blog entries.

Obavijest službe za epidemiologiju

29 kolovoza, 2018|

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RUGVICA

Dokumenti za preuzimanje

 javna rasprava

 0_Rugvica VI ID PPUO TEKST i PRILOZI_web

 0_Rugvica VI ID PPUO_SAZETAKweb

 1_1_Namjena povrsina_VI ID PPUG Rugvica_PP

 1_2_Promet_VI ID PPUG Rugvica_PP

 2_1_Energetski sustavi i telekomunikacije_VI ID PPUG Rugvica_PP

 2_2_Vodnogospodarski sustav otpad_VI ID PPUG Rugvica_PP

 3_1_Uvjeti koristenja_VI ID PPUG Rugvica_PP

 3_2_Posebne mjere_VI ID PPUG Rugvica_PP

 3_3_Podrucja ekoloske mreze_VI ID PPUG Rugvica_PP

 4_Gradevinska podrucja_jug_VI ID PPUG Rugvica_PP

 4_Gradevinska podrucja_sjever_VI ID PPUG Rugvica_PP

9 Kolovoz, 2018|

Natječaj za dodjelu novčane nagrade najboljem učeniku i studentu

Dtealjnije u dokumentu ….

  Natječaj za nagrade učenicima i studentima

 

17 srpnja, 2018|

Obavijest o upisu u dječji vrtić Vesela Pandica

OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku
godinu 2018./2019. na području Općine Rugvica od 16. srpnja (ponedjeljak) do 16. kolovoza (četvrtak) 2018. godine.,

više u dokumentu,

  OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ VESELA PANDICA

14 srpnja, 2018|

Sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća

 

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)

S A Z I V A M 12. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 16.07.2018 . godine
s početkom u 08,00 sati u prostorijama Društvenog doma u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 06.06.2018. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. IV Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
a) IV Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
4. Odluka […]

11 srpnja, 2018|

Otvoreno više natječaja za radna mjesta – RALU LOGISTIKA

Nova zapošljavanja na području Općine Rugvica

detaljnije na poveznici

5 Srpanj, 2018|

Obavijest o novom IBAN računu Općine Rugvica

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da Općina Rugvica od 01.07.2018. godine počinje poslovati preko  novog računa otvorenog u

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN HR3424020061837600008

26 lipnja, 2018|

6,2 milijuna kn za potpore male vrijednosti u poljoprivredi

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv vrijedan 6.230.000,00 kuna za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama iznosi 100.000 kuna. Javni poziv je otvoren do 30. studenoga 2018. godine.

Potpore će se dodjeljivati za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u sektoru povrćarstva, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva i vinarstva te stočarstva i ekološke proizvodnje. Potpore se mogu dobiti i za edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing, legalizaciju […]

18 lipnja, 2018|

Konferencija za medije i predstavljanje projekta – zajedno do fondova EU

14 lipnja, 2018|

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

PODACI O POSLOVNOM PROSTORU

Adresa: Zagrebačka 1, Jalševec Nartski

Površina: ukupno 1.171,42 m² na što se daje ponuda (420,83 m² unutarnjeg prostora, 750,59 m² vanjskog prostora)

Namjena: Dječji vrtić. Poslovni prostor nalazi se u prizemlju, izgrađen na dijelu k.č. br. 928 k.o. Okunšćak.

Vrijeme na koje se daje poslovni prostor u zakup: 3 godine, te se može produžiti sukladno članku 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rugvica. („Službeni glasnik Općine Rugvica“ broj 02/17, 03/17)

Ekonomska cijena vrtića: 1.650,00 kn

Početni iznos mjesečne zakupnine: 1,00kn/m². Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos […]

9 Lipanj, 2018|