About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far has created 186 blog entries.

Program predškole – prvi roditeljski sastanak

 

24 rujna, 2018|

Rješenje o promjeni naziva trga i kućnog broja

  Rješenje o promjeni naziva trga i kućnog broja

8 Rujan, 2018|

Gradnja reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica

Općina Rugvica provodi postupak javne nabave za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica

31 kolovoza, 2018|

Dani Općine Rugvica: Mejaši umjesto Škore

Najavljeni koncert Miroslava Škore koji se sutra trebao održati kao uvertira u proslavu Dana općine Rugvice, nažalost neće biti održan zbog iznenadne bolesti Miroslava Škore. Međutim, Općina Rugvica dogovorila je drugog izvođača te se program pod velikim šatorom u Rugvici održava po predviđenoj satnici. Škoru će zamijeniti Mejaši. Program započinje u 20,00 sati.

 

 

30 kolovoza, 2018|

Sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća

S A Z I V A M 13. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 04.09.2018 . godine s početkom u 15,00 sati u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći  D N E V N I R E D

1.Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 16.07.2018. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. V Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
a) V Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu
5. Odluka o izradi […]

30 kolovoza, 2018|

Obavijest službe za epidemiologiju

29 kolovoza, 2018|

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 6. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RUGVICA

Dokumenti za preuzimanje

 javna rasprava

 0_Rugvica VI ID PPUO TEKST i PRILOZI_web

 0_Rugvica VI ID PPUO_SAZETAKweb

 1_1_Namjena povrsina_VI ID PPUG Rugvica_PP

 1_2_Promet_VI ID PPUG Rugvica_PP

 2_1_Energetski sustavi i telekomunikacije_VI ID PPUG Rugvica_PP

 2_2_Vodnogospodarski sustav otpad_VI ID PPUG Rugvica_PP

 3_1_Uvjeti koristenja_VI ID PPUG Rugvica_PP

 3_2_Posebne mjere_VI ID PPUG Rugvica_PP

 3_3_Podrucja ekoloske mreze_VI ID PPUG Rugvica_PP

 4_Gradevinska podrucja_jug_VI ID PPUG Rugvica_PP

 4_Gradevinska podrucja_sjever_VI ID PPUG Rugvica_PP

9 Kolovoz, 2018|

Natječaj za dodjelu novčane nagrade najboljem učeniku i studentu

Dtealjnije u dokumentu ….

  Natječaj za nagrade učenicima i studentima

 

17 srpnja, 2018|

Obavijest o upisu u dječji vrtić Vesela Pandica

OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku
godinu 2018./2019. na području Općine Rugvica od 16. srpnja (ponedjeljak) do 16. kolovoza (četvrtak) 2018. godine.,

više u dokumentu,

  OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ VESELA PANDICA

14 srpnja, 2018|

Sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća

 

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)

S A Z I V A M 12. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 16.07.2018 . godine
s početkom u 08,00 sati u prostorijama Društvenog doma u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 06.06.2018. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. IV Izmjene i dopune proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 2019.g. i 2020.g.
a) IV Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
4. Odluka […]

11 srpnja, 2018|