About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far has created 274 blog entries.

Poziv 30. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18)
S A Z I V A M 30. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 09.12.2020 . godine s početkom u 15,30 sati
u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća održane 17.09.2020
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće VZO Rugvica za 2019.godinu
4. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.
5. Izvješće Sportske zajednice Općine Rugvica za 2019.godinu
6. Izvješće RUKOM d.o.o. za vremenski period od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.
7. […]

4 Prosinac, 2020|

subvencije osiguranja poljoprivreda

OBAVIJEST

 

Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala i povrća.

Pojedinačni zahtjevi za subvencije odobravaju se do 31.12.2020. godine.

Odluka sa obrascem zahtjeva za subvenciju objavljena je na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr).

 Odluka o subvencijama u poljoprivredi 2020

23 studenoga, 2020|

Obavijest vezana uz radno vrijeme na dan 18.11.2020.

Obavještavaju se mještani općine Rugvica kako na ‘’Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i na žrtvu Vukovara i Škabrnje’’, 18. studenog 2020. godine (Srijeda),

Reciklažno dvorište općine Rugvica neće raditi. Također, skela Oborovo neće prometovati.

16 studenoga, 2020|

Privremeno zatvaranje ceste – Ježevo

detaljnije u dokumentu

 suglasnost za zatvaranje ceste u Ježevu

13 studenoga, 2020|

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2020./2021. – studenti

Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124.

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17, 18/19).

 

detaljnije na poveznici

4 Studeni, 2020|

Javni poziv Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju od 27.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 30.11.2020. godine

 

detaljnije na poveznici

4 Studeni, 2020|

Projekt „Zaželi i zaposli se!“

Općina Rugvica započela je s provedbom projekta „Zaželi  i zaposli se!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Riječ je o projektu u sklopu kojeg će se 8 teže zapošljivih žena s područja općine Rugvica i općine Dubrava skrbiti 24 mjeseca o nekoliko desetaka osoba starije životne dobi i nemoćnih osoba izravno u njihovim kućanstvima. U navedenom razdoblju zaposlene žene će pomagati  krajnjim korisnicima oko nabavke potrebnih namirnica, pripremi obroka, čišćenju životnog prostora te poboljšanju njihovog socijalno – emotivnog stanja kroz druženje i razgovor.

Projekt ukupne vrijednosti 1.634.416,60 kuna Općina provodi u suradnji s općinom Dubrava,  Centrom za socijalnu skrb Dugo Selo te […]

20 listopada, 2020|

Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

Općina Rugvica započinje s provedbom projekta „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“, sufinanciranog sredstvima Europske unije prema Natječaju za provedbu podmjere 7.4., tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Cilj Projekta je doprinos smanjenju i zaustavljanju pada nataliteta na području općine Rugvica te povećanje kvalitete života stanovnika Općine.

Rezultati Projekta su:

Osiguranje prostora i adekvatnih uvjeta za organiziranim oblikom izvanobiteljskog odgojno obrazovnog rada, njege i skrbi za svu djecu predškolske dobi […]

20 listopada, 2020|

Obavijest – VIOZZ odvodnja ilegalno priključenje

20 listopada, 2020|

Objava javne rasprave – UPU Gospodarske zone Kamenke

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 023-01/20-01/355
Ur.broj: 238/26-20-5
Rugvica, 12.10.2020.

 

O B A V I J E S T
Općina Rugvica objavljuje da će se zbog novonastale situacije vezane uz epidemiju virusa COVID-19 javno izlaganje u postupku Javne rasprave o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kamenke (UP-22) održati putem livestream servisa.
Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu https://us02web.zoom.us/j/82810308207  Meeting ID: 828 1030 8207
Javno izlaganje će se, kako je bilo i planirano, organizirati 15. listopada 2020. godine u 16,00 sati.

 

PROČELNIK:

Ivica Radanović dipl.pravnik

12 listopada, 2020|