About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far has created 328 blog entries.

Stambeno zbrinjavanje raseljenih iz Ukrajine

Dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Poveznica:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

(Važno, na navedenoj stranici nalaze se i obrasci “Ponuda smještaja za raseljene osobe” i “Potvrda o nadzoru stambene jedinice”)
Također, u prilogu vam dostavljamo Uputu Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, iz koje proizlazi obveza stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave o izdavanju „Potvrda o nadzoru stambene jedinice“.
S tim u vezi, od stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave […]

29 ožujka, 2022|

Obavijest umirovljenicima s područja općine Rugvica

OPĆINA RUGVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Rugvica, 28.03.2022.

Obavještavaju se umirovljenici s područja općine Rugvica da će se od 06.04. do 13.04.2022. godine (osim subote i nedjelje – 09. i 10.04.) dijeliti uskrsnica na koju imaju pravo umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Rugvica, a čija mirovina ili zbroj mirovina ne prelazi iznos od 3.000,00 kuna.
Pravo na uskrsnicu imaju i korisnici zajamčene minimalne naknade, te korisnici nacionalne naknade.
Uskrsnica će se dijeliti u prostoriji Udruge umirovljenika u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1, navedenih dana od 8,00 do 15,00 sati.
Umirovljenici koji ostvaruju pravo na pomoć sa sobom obavezno trebaju ponijeti odrezak od zadnje mirovine, […]

29 ožujka, 2022|

Poziv 6. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj
3/18 i 2/21)

S A Z I V A M 6. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 23.03.2022 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 23.12.2021. god.
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Rugvica za 2021.godinu
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rugvice
5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2021. […]

16 ožujka, 2022|

Poziv roditeljima za program predškole u 2021./2022. god

17 veljače, 2022|

Podjela besplatnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

5 Siječanj, 2022|

Poziv 5. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 24. Statuta općine Rugvica («Službeni glasnik općine Rugvica» broj 3/18 i 2/21) S A Z I V A M 5. sjednicu Općinskog vijeća

koja će se održati 23.12.2021 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

detaljnije u dokumentu

  POZIV-5-sjednica-Općinskog-vijeća

17 prosinca, 2021|

Obavijest – Božičnice umirovljenicima

8 Prosinac, 2021|

DJEČJI VRTIĆ U RUGVICI USKORO OTVARA SVOJA VRATA – OBAVIJEST O ZAVRŠETKU PROJEKTA

Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak

Općina Rugvica uspješno je završila sve radove na projektu „Izgradnja zgrade javne namjene – dječji vrtić na k.č.br. 558/1 k.o. Okunšćak“ sukladno Posebnim uvjetima Ugovora o financiranju.

Projekt započet 18. rujna 2020. godine uspješno se privodi kraju, provedene su sve aktivnosti na gradnji, opremanju i uređenju zgrade dječjeg vrtića.  Odlukom Općinskog vijeća Općine Rugvica dana 04.03.2021. godine osnovana je ustanova Dječji vrtić Medvjedići Rugvica,  u tijeku je imenovanje ravnatelja te zapošljavanje ostalih djelatnika tako da Dječji vrtić uskoro otvara svoja vrata za djecu predškolske dobi.

Projektom, koji je trajao manje od […]

6 Prosinac, 2021|

Javna rasprava UPU radne zone „RUGVICA SJEVER“

 

 0_Oznaka izmjena_UPU RZ RS_II ID_pp

 1_Koristenje i namjena povrsina_UPU RZ RS_II ID_pp

 2A_Promet_UPU RZ RS_II ID_pp

 2B_EK i energetskii sustavi_UPU RZ RS_II ID_pp

 2C_Vodnogospodarski sustavi_UPU RZ RS_II ID_pp

 3_Oblici koristenja i nacin gradnje_UPU RZ RS_II ID_pp

 Sazetak za javnost_UPU RZ RS_II ID_pp

 Tekstualni dio_UPU RZ RS_II ID_pp

22 studenoga, 2021|

Poziv 4. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M 4. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 17.11.2021 . godine s početkom u 17,00 sati u prostoru društvenog doma u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 15.09.2021. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Rugvica za 2020. godinu
4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Rugvica za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
5. Odluka o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine […]

11 studenoga, 2021|