Obavijest – Poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Rugvica

Sredstva za razvoj poljoprivrede općine Rugvica koristiti će se za nabavku sjemenskog kukuruza i mineralnih gnojiva.
Korisnici zajma mogu biti poljoprivredni proizvođači s područja općine Rugvica

detaljnije u dokumentu niže …

 

 OBAVIJEST -PROLJETNA SJETVA 2021

15 siječnja, 2021|

Korona virus – obavijest vezana uz igrališta

Od danas, s ciljem provođenja Vladinih mjera za suzbijanje širenja koronavirusa, sva igrališta na području Općine Rugvica,
označena su na način kao niže na slikama, kako bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece na igralištu.

 

Molimo sve mještane, da se pridržavaju stroge mjere socijalnog distanciranja.

20 ožujka, 2020|

Sazivam 8. sjednicu Općinskog viječa

SAZIVAM 8. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 08.02.2018 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostorijama Društvenog doma u Rugvici, Trg Josipa Predavca 1

                Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 21.12.2018. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Rugvica
4. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Jalševec Nartski
5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2018.g. i projekcije za 2019.g. i […]

2 Veljača, 2018|

Obavijest

Javna rasprava u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja sportsko – rekreacijske zone Trstenik – Siromaja Insula (UPU-3)

29 srpnja, 2016|