Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2020./2021. – studenti

Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124.

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17, 18/19).

 

detaljnije na poveznici

4 Studeni, 2020|

Javni poziv Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu.

Prijave se zaprimaju od 27.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 30.11.2020. godine

 

detaljnije na poveznici

4 Studeni, 2020|

Obavijest – VIOZZ odvodnja ilegalno priključenje

20 listopada, 2020|

Objava javne rasprave – UPU Gospodarske zone Kamenke

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
Jedinstveni upravni odjel
Klasa: 023-01/20-01/355
Ur.broj: 238/26-20-5
Rugvica, 12.10.2020.

 

O B A V I J E S T
Općina Rugvica objavljuje da će se zbog novonastale situacije vezane uz epidemiju virusa COVID-19 javno izlaganje u postupku Javne rasprave o prijedlogu
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Kamenke (UP-22) održati putem livestream servisa.
Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu https://us02web.zoom.us/j/82810308207  Meeting ID: 828 1030 8207
Javno izlaganje će se, kako je bilo i planirano, organizirati 15. listopada 2020. godine u 16,00 sati.

 

PROČELNIK:

Ivica Radanović dipl.pravnik

12 listopada, 2020|

Obavijest – zatvaranje prometnice na k.č.br. 4681/1, k.o. Hrušćica

U periodu od  08.10.2020.god. (četvrtak) od 8,00 sati do 12.10.2020.god. (ponedjeljak) do 17,00 sati bit će zatvorena nerazvrstana cesta na k.č.br.4681/1 Hrušćica, zbog izvođenja radova na istoj.

Promet će se  preusmjeriti na Hrušćicu, odnosno Ivanju Reku.

 

7 Listopad, 2020|

Obavijest o privremenom prekidu isporuke plina

24 rujna, 2020|

UPU Kamenke

 

 1_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA_UPU GZ Kamenke_PP

 2A_PROMET_UPU GZ Kamenke_PP

 2B_EK I ENERGETSKI SUSTAVI_UPU GZ Kamenke_PP

 2C_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV_UPU GZ Kamenke_PP

 3_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA_UPU GZ Kamenke_PP

 4_OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE_UPU GZ Kamenke_PP

 SAZETAK ZA JAVNOST_UPU GZ Kamenke_PP

 TEKST_UPU GZ Kamenke_PP

 

21 rujna, 2020|

Poziv 29. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M 29. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 17.09.2020 . godine s početkom u 16,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća održane 09.07.2020. godine
2. Pitanja i prijedlozi
3. Izvješće DUKOM PLIN d.o.o., za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
4. Izvješće Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
5. Izvješće Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019.
6. Izvješće RUKOM d.o.o., za vremenski period […]

10 rujna, 2020|

Besplatni WIFI pristup internetu za sve građane i posjetitelje općine Rugvica

Pušten je u rad besplatni WIFI pristup internetu za sve građane i posjetitelje općine Rugvica u okviru projekta WIFI4EU,

detaljnije na poveznici

26 kolovoza, 2020|

Obavijest – zabrane prometa zbog izvođenja radova

Obavještavaju se mještani Općine Rugvica da je zatvorena Ulica Novo Svibje zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže. Naručitelj radova je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, a radovi će trajati do 15.09.2020. godine.
Osim toga, u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o., izvode se i radovi na sanaciji nadvožnjaka u čvoru Otok Svibovski (prema IKEI), te je i nadvožnjak zatvoren za promet. Završetak radova se planira do 1.12.2020. god

20 kolovoza, 2020|