Javni natječaj

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekata
„Zaželi – program zapošljavanja žena“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-
06-02-01/1-19-509 od 11. siječnja 2019. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0226 od 17.01.2019. godine, a u
skladu sa čl 33. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo, Odbor GDCK-a
Dugo Selo raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Više u dokunetu  …

  Zaželi – natječaj za koordinatora

28 siječnja, 2019|

Poziv 15. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M 15. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati
20.12.2018 . godine s početkom u 16,00 sati u prostoru Općinske uprave
u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 28.11.2018
2. Pitanja i prijedlozi
3. VII Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2018.godinu i projekcije za 2019.godinu i 2020.godinu
a) VII Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2018.godinu
b) II Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu
4. Proračun Općine […]

19 prosinca, 2018|

Obavijest umirovljenicima na području Općine Rugvica

Obavještavaju se umirovljenici s područja općine Rugvica da će se od 10.12. do 21.12.2018. godine dijeliti
božićnica na koju imaju pravo umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine Rugvica,
a čija mirovina ili zbroj mirovina ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna.

Božićnica će se dijeliti u prostoriji Udruge umirovljenika općine Rugvica u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1,
navedenih dana od 9,00 do 14,00 sati.Umirovljenici koji ostvaruju pravo na pomoć sa sobom obavezno trebaju
ponijeti odrezak od zadnje mirovine bez kojeg se isplata neće izvršiti, te osobnu iskaznicu ili neki drugi
dokument kojim dokazuju prebivalište na području općine Rugvica.

6 Prosinac, 2018|

Javni poziv za dodjelu potpora za financiranje putnih troškova kulturno-umjetničkim udrugama članicama Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Zagrebačke županije

Natječaj je otvoren do 15. prosinca, odnosno do utroška sredstava

detaljnije na poveznici

 

4 Prosinac, 2018|

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Rugvica

detaljnije u dokumentu …

 NATJEČAJ 2018-ZAKUP OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA

4 Prosinac, 2018|

Općina Rugvica u suradnji s policijskom postajom Dugo Selo i Hrvatskim vodama

30 studenoga, 2018|

Poziv 14. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća

koja će se održati  28.11.2018 . godine s početkom u 16,00 sati

u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

detaljnije u dokumentu …

  POZIV 14 sjednica Općinskog vijeća

22 studenoga, 2018|

Obavijest o subvencioniranju osiguranja

 

Općina Rugvica poljoprivrednim gospodarstvima na svom području subvencionira premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala i povrća.

Pojedinačni zahtjevi za subvencije odobravaju se do 20.12.2018.

Odluka sa obrascem zahtjeva za subvenciju objavljena je na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr)

 

  odluka o subvencijama 2018 -Rugvica

14 studenoga, 2018|

Energetska obnova zgrade društvenog doma – Ježevo

14 studenoga, 2018|

Anketa za navodnjavanjem poljoprivrednih površina u Zagrebačkoj županiji

ANKETA O ISKAZU INTERESA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
ZA NAVODNJAVANJEM POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

 

Poštovane poljoprivrednice i poštovani  poljoprivrednici!

U Republici Hrvatskoj se od 2005. godine provodi „Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj“ (NAPNAV) s ciljem povećanja poljoprivrednih
površina pod organiziranim navodnjavanjem.

više u dokumentu …

 anketa_za_navodnjavanje_konac

 

13 studenoga, 2018|