Odluka o zabrani napuštanja prebivališta

detaljno u dokumentu  …

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta

23 ožujka, 2020|

Obavijest – Nacionalni stožer Odluka – radno vrijeme trgovina

detaljno u dokumentu

Nac. stožer Odluka – radno vrijeme trgovina

23 ožujka, 2020|

NOVO RADNO VRIJEME SKELE OBOROVO U VRIJEME EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom u RH, od 21. ožujka 2020. godine, skela Oborovo neće prometovati do daljnjeg.

 

23 ožujka, 2020|

NOVO RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U VRIJEME EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom u RH, od 23. ožujka 2020. godine, reciklažno dvorište Rugvica radit će od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7.30 do 15.30 sati. Subotom reciklažno dvorište neće raditi.

Molimo mještane da slijede upute zaposlenika reciklažnog dvorišta, kako bi se izbjegli svi rizični kontakti među osobama uslijed pandemije zaraze koronavirusom i pridržavaju preporučenih mjera opreza i zaštite zdravlja mještana i zaposlenika.

23 ožujka, 2020|

Korona virus – obavijest vezana uz igrališta

Od danas, s ciljem provođenja Vladinih mjera za suzbijanje širenja koronavirusa, sva igrališta na području Općine Rugvica,
označena su na način kao niže na slikama, kako bi se onemogućio međusobni bliski kontakt djece na igralištu.

 

Molimo sve mještane, da se pridržavaju stroge mjere socijalnog distanciranja.

20 ožujka, 2020|

Korona virus – Odluka o privremenom zatvaranju objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Rugvica i rada sa strankama Općinske uprave

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Rugvica, Trg dr. Franje Tuđmana 1
Tel. 2764-215, 2764-220, fax 2774-444
KLASA: 023-01/20-01/265
UR.BROJ: 238/26-20-1
Rugvica, 16.03.2020.

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 37. Statuta Općine Rugvica („Službeni glasnik“ Općine Rugvica broj 3/18),

Općinski načelnik Općine Rugvica, donosi sljedeću

     O D L U K U

o privremenom zatvaranju objekata u vlasništvu i/ili pod upravom

Općine Rugvica i privremenom ograničenju rada sa strankama

 

Članak 1.

Općina Rugvica, sukladno Zaključku o dodatnim mjerama zaštite od korona virusa, Načelnika Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije od 14. ožujka 2020. godine, privremeno zatvara objekte u vlasništvu i/ili pod upravom […]

16 ožujka, 2020|

Korona virus – Obavijest građanima o radu osnovne škole i dječjih vrtića na području Općine Rugvica

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 4. stavkom 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18), te Odlukom ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, klase: 011-02/20-01/143, urbroja: 534-02-01-2/6-20-01, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. ožujka 2020. godine donijela

O D L U K U

 

o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim

školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i […]

14 ožujka, 2020|

Skela ne prometuje

Obavještavaju se mještani Općine Rugvica da skela neće prometovati u razdoblju od 24.02.-28.02.2020. godine.

24 veljače, 2020|

Obavijest o mogućnosti priključenja na vodoopskrbnu mrežu

Više u dokumentu

 Obavijest

24 veljače, 2020|

Poziv 24. sjednica Općinskog vijeća

S A Z I V A M
24. sjednicu Općinskog vijeća
koja će se održati 20.02.2020. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u prostoru Općinske uprave u Rugvici, Trg dr.Franje Tuđmana 1

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća održane 19.12.2019. godine,
2. Pitanja i prijedlozi,
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rugvica za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
4. Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Općine Rugvica,
5. Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica,
6. Zaključak o poništenju natječaja za prodaju dijela […]

16 veljače, 2020|